Naše služby

 • Slaboprúd
  • dátové siete, TV, zabezpečovacie a kamerové systémy, inteligentné domy, telefóny, protipožiarne systémy (EPS)...
 • Silnoprúd
  • svetelné a zásuvkové obvody, rozvodné skrine a ich výroba, prípojky NN, pripájanie priemyselných technológií, inteligentné domy...
 • Elektrické vykurovanie
  • podlahové, konvektorové, sálavé vykurovacie panely, ohrev vpustí, ohrev žľabov, ohrev vody...
 • Bleskozvody a aktívne bleskozvody
 • Bezpečnostné systémy
 • Revízie
 • Servis a pozáručný servis
 • Poradenské služby

 


Kontaktujte nás

Profi Group, s.r.o.

Tel.: +421 905 494 733

Tel.: +421 905 499 714

Email: profigroupzv@gmail.com