Výber našich skúsenosti

 • 1998 - Pratex Cadca - výrobná hala
 • 1999 - Vzor Brezno, Detva, Zvolen - výrobné haly
 • 2000 - UPC Zvolen TKR - rozvody
 • 2000 - Metro Zvolen - umelé osvetlenie
 • 2001 - Metro Košice - technická čast
 • 2001 - Lindberg Bratislava - administratívna čast, sklad
 • 2001 - DURA Stupava - administratívna časť
 • 2002 - Schopink park Bratislava AVION - butiky
 • 2002 - VVISS Madunice - reexpedacný sklad
 • 2003 - Metro Žilina - administratívna časť
 • 2003 - Sociálna poisťovňa Žilina - EPS požiarny systém
 • 2003 - Kaufland Banská Bystrica
 • 2004 - SCP Ružomberok - rekonštrukcia technických budov
 • 2004 - Kuster Vlkanová - sklad umelé osvetlenie
 • 2005 - Continentál Zvolen - káblové rozvody
 • 2005 - PSA Trnava - lakovňa
 • 2005 - Tesco Žiar nad Hronom - technická časť
 • 2006 - Technogym Malý Krtíš - prípojnicový systém
 • 2006 - Doka Drevo Banská Bystrica - výrobná hala
 • 2007 - Siemens Kronospan Zvolen - montáž KT2
 • 2007 - ŠOP SR Banská Bystrica - administratívna budova
 • 2007 - Budca DDD Zvolen - oprava rozvádzačov na linke KT1
 • 2008 - Siemens Kronospan Zvolen - KT1
 • 2008 - OC Rožnava - umelé osvetlenie, rozvodna
 • 2008 - Header center Lubeck Nemecko
 • 2009 - Rodinné domy
 • 2009 - Medzibrod VVN - rozvodňa
 • 2010 - J&R Inspire - administratívna budova
 • 2010 - Rodinné domy


Kontaktujte nás

Profi Group, s.r.o.

Tel.: +421 905 494 733

Tel.: +421 905 499 714

Email: profigroupzv@gmail.com